• Bestellen is sparen
  • Gratis verzending vanaf €75,-
  • 14 dagen bedenktijd
  • Schrijf je in en ontvang 10% korting
  • Ook de maten XS en XXL
Home Privacy

Privacy

Kekke Jurkjes, Parksterreed 8, 9233 LS Boelenslaan is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.kekkejurkjes.nl, 0512 – 364010, info@kekkejurkjes.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kekke Jurkjes verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Internetbrowser en apparaattype

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze voor dat websitebezoek toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er zonder ouderlijke toestemming gegevens over kinderen worden verzameld. Ben je ervan overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kekkejurkjes.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kekke Jurkjes verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Afhandeling van jouw betaling;

– Verzending van onze nieuwsbrief en/of reclamefolders;

– Telefonisch contact of contact via e-mail met jou indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening;

– Het jou informeren over wijziging van onze diensten en producten;

– Aflevering van goederen en diensten bij jou;

– Het analyseren van jouw gedrag op onze website, ter eventuele verbetering van onze website en afstemming van het aanbod van producten en diensten op jouw voorkeuren.

– Verwerking van jouw persoonsgegevens wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kekke Jurkjes bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig voor het realiseren van de doelen waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Kekke Jurkjes verstrekt gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kekke Jurkjes gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsook analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kekke Jurkjes en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kekkejurkjes.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de MRZ (machine readable zone, i.e. de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart; dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. Kekke Jurkjes wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kekke Jurkjes neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@kekkejurkjes.nl. Kekke Jurkjes heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: 

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of die zijn bedoeld om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Internetsites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen privacyverklaring

Kekke Jurkjes behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en verdien 10% korting
email